O dzisiejszej Rocznicy

25 kwietnia 2016 (refleksje s. Kazimiery )
Tego dnia, przed 291 laty Bóg w swojej wielkiej miłości objawił Marii Celeste Crostarosa tajemnicę swego serca:gorące pragnienie, aby wzbogacić Kościół darem nowego Zakonu, który będzie pamiętał o tym, jak On bardzo umiłował każde swe stworzenie i o tym, co Jezus uczynił dla człowieka, z miłości.
Nie tylko „objawił”, ale dokonał w Marii Celeste przemiany, uczynił ją pierwszą redemptorystką, przekazał jej ducha Zakonu, uzdolnił do napisania Reguły i, jak ona sama pisze: mistycznie złączył z nią tych, którzy zechcą z miłością podjąć duchową drogę bycia żywą pamiątką. Czytaj