Modlitwa o jedność

Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9) – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021..Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii. ZOBACZ

Jezus do bł. Marii Celeste Crostarosa:

Tego ranka zapraszam cię w sposób szczególny do mojego serca...Bardzo na ciebie czekałem... Chcę, abyś w nim poślubiła wszystkie dusze, które są w moim Kościele, a także te, które nie są jeszcze w jego łonie. Tego właśnie pragnę, abyś kochała je taką samą miłością, jaką Ja je kocham, z całego serca. I tak jak Ja myślałem więcej o nich niż o sobie, kiedy byłem na świecie, tak i ty nie myśl więcej o sobie, ale o zbawieniu tych dusz, które Ja tak bardzo kocham. (Rozmowy duszy z Jezusem).