Nowenna przed Bożym Narodzeniem

Ósmy dzień nowenny

O Emmanuelu,

Dzisiaj Panie chcemy do Ciebie wołać chyba najpiękniejszym z Twoich imion, chcemy Cię nazywać Emmanuelem, Bogiem z nami, bo święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim święta Emmanuela. Pragniemy Cię prosić, aby w każdym z nas bardzo realnie i konkretnie wypełniło się proroctwo
Izajasza o narodzeniu Boga, Boga bliskiego, miłosiernego, który zechciał nawet przyjąć na siebie naszą ludzką naturę, żeby już nic nas od Niego nie dzieliło. I też wszystko uczynił, aby rozerwać dzielące nas przeszkody: pokazał nam drogę prawdy, umarł za nas na krzyżu, zgładził nasz grzech, zjednoczył nas na nowo ze swoim Ojcem, dał nam swego Ducha, aby ciągle do nas przemawiał, aby nas pouczał, prowadził, pocieszał, pobudzał do świętych czynów, a przede wszystkich rozlewał w nas miłość.

I Ty, Panie, obecny teraz wśród nas na ołtarzu jesteś właśnie tym samym Bogiem Emmanuelem, tak bliskim, tak pokornym, tak wiernym człowiekowi. Uwielbiamy Cię Panie w tej bliskości i prosimy Cię, aby ona nas przemieniała, czyniła do Ciebie podobnymi i sprawiała, że my też staniemy się bliscy każdemu człowiekowi.

 

   Jezu, słodyczy Matki Bożej –

Jezu, Lekarstwo zbawienia naszego –

Jezu, Zmartwychwstanie nasze –

Jezu, Nagrodo nasza –

Jezu, Arko Bożej mocy –

Jezu, Panie i Królu serc –

Jezu, Imię godne zadziwienia –

Jezu, Tarczo przeciw nieprzyjaciołom –

Jezu, Imię  zło niweczące –

Jezu, Strzało duszy sprawiedliwej –

  Jezu, Ogniu najpotężniejszej Miłości –

  Jezu, Wodo Ducha Świętego –

  Jezu, Olej wylany Imię Twoje –

  Jezu, Serce Ojca

 

 

 

 

 

Siódmy dzień nowenny

O Królu narodów,

Panie Jezu, królujący teraz pośród nas na ołtarzu, chcemy Cię dzisiaj na nowo zapewnić, że tylko Ty jesteś naszym Królem. Choć często pozwalamy jakimś bożkom egoizmu zapanować nad nami, to jednak ciągle odkrywamy, że tylko w Tobie znajdujemy radość i pokój.

Jesteśmy bowiem cząsteczką Ciebie i stworzyłeś nas jako skierowanych ku Tobie, dlatego - tak naprawdę to tylko Ciebie pragniemy, za Tobą tęsknimy i poza Tobą nic na świecie nie jest w stanie nas zaspokoić.

Królu wszechświata, Tronie Bożego majestatu, pełnia w sobie samym nie wystarczyła Ci. Serce pełne miłości, przyszedłeś na świat, by podarować człowiekowi wszystkie swoje boskie skarby. Tak byśmy chcieli, aby każdy człowiek na ziemi zrozumiał, że tylko Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, Kamieniem Węgielnym wszystkich naszych usiłowań. Dlatego wołamy: Przyjdź i zbaw człowieka, szamocącego się w poszukiwaniu sensu życia i próbującego na złudnych drogach znaleźć jego zaspokojenie! Spraw, abyśmy jak św. Paweł wszystko inne uznali za śmieci w porównaniu z możliwością poznania Ciebie! Ty, który utworzyłeś nas z prochu ziemi, znasz nas najlepiej, a przede wszystkim najbardziej nas kochasz, przyjdź i okaż się naszym Panem i Królem!

 

Jezu, Jednorodzony Synu Ojca – Maranatha

Jezu, Współistotny Ojcu –

Jezu, radości nasza–

Jezu, Mądrości i Wszechmocy Ojca –

Jezu, pełen mocy i majestatu Ojca –

Jezu, Zbawicielu świata –

Jezu, Odkupicielu nasz –

Jezu, Ratunku nasz –

Jezu, Prawdo nasza –

Jezu Światłości świata –

Jezu, Słońce sprawiedliwości –

Jezu, Wzorze człowieczeństwa –

Jezu, Lilio czystości –

Jezu, Życie wieczne –

Jezu, Słodyczy najsłodsza –

Jezu, Owocu niosący zdrowie –

 

Szósty dzień nowenny

O Wschodzie, Blasku światłości wieczystej i Słońce sprawiedliwości

.

Jezu, Ty jesteś naszym światłem, które przyszło na świat. Jesteś blaskiem wschodu jaśniejącym pośród nas. Wraz z Tobą przychodzi uzdrawiające ciepło Bożej miłości i przebaczenia.

Dzięki litości serdecznej Boga naszego przychodzisz z wysoka jako Wschodzące Słońce, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają (Łk 1, 78).

Kto idzie za Tobą, Panie, nie będzie chodził w ciemności. Dlatego chcemy iść za Tobą, abyś rozświetlił to, co w nas jeszcze pełne mroku, to co jest egoizmem, brakiem nadziei, uleganiem własnym słabościom. Ty, który jesteś wiecznym Dniem, spraw, aby i w nas wszystko było jasne, przejrzyste, promieniowało Tobą, Twoją miłością i światłem. Spraw też, abyśmy i dla innych byli promykami światła na ich trudnych i bolesnych drogach, abyśmy pomagali im z pokorą i radością odnajdywać znaki nadziei i sens życia.

 

Jezu, łagodny Pokoju Aniołów – Maranatha

Jezu, Odwago i Siło Archaniołów –

Jezu, Zwierciadło Boskości w Cherubach –

Jezu, Płomieniu miłości Serafinów –

Jezu, Światłości i Męstwo Apostołów –

Jezu, Prawdo Proroków –

Jezu, Siło Męczenników –

Jezu, Najwyższy Kapłanie –

Jezu, Korono Wyznawców –

Jezu, Mądrości Doktorów –

Jezu, Cierpliwości Pustelników –

Jezu, Schronienie skruszonych –

Jezu, Czystości Dziewic –

Jezu, Umiłowany Serca Dziewicy Maryi –

Jezu, Nadziejo grzesznych –

Jezu, Początku i Chwało Świętych –

 

Piąty dzień Nowenny

O Kluczu Dawida

Otwórz szeroko dla nas bramy swego miłosierdzia...Otwórz nasze więzienia, rozjaśnij nasze ciemności, rozerwij więzy grzechu w ludzkiej naturze; te więzy, którymi zostały zamknięte bramy nieba dla nas, biednych stworzeń. Bez Ciebie, Panie jesteśmy nieustannie pogrążeni w mrokach własnego grzechu, zamknięci w więzieniach naszego egoizmu, smutku i beznadziei, ograniczeni uwarunkowaniami, które stwarzamy sobie sami albo które czynią wokół na inni. Tylko w Tobie jest nasza wolność, tylko Ty możesz nas z nich uwolnić, otworzyć przed nami nowe perspektywy i "zamknąć" zagrażające nam przepaście zła. Jesteś "Kluczem" naszego życia otwierającym nam podwoje szczęścia i wolności. Przyjdź, Panie Jezu!

Jezu, Słodyczy Matki Bożej – Maranatha

 Jezu, Lekarstwo zbawienia naszego – Maranatha
 Jezu, Zmartwychwstanie nasze – Maranatha
 Jezu, Nagrodo nasza – Maranatha
 Jezu, Arko Bożej mocy – Maranatha
 Jezu, Panie i Królu serc – Maranatha
 Jezu, Imię godne zadziwienia – Maranatha
 Jezu, Tarczo przeciw nieprzyjaciołom – Maranatha
 Jezu, Imię  zło niweczące – Maranatha
 Jezu, Strzało duszy sprawiedliwej – Maranatha
 Jezu, Ogniu najpotężniejszej Miłości – Maranatha
 Jezu, Wodo Ducha Świętego – Maranatha
 Jezu, Olej wylany Imię Twoje – Maranatha
 Jezu, Serce Ojca - Maranatha

 

 

 

 

Czwarty dzień Nowenny

Przyjdź, Panie, o Korzeniu Jessego, Tyś nasz Wybawiciel!

To z rodu Jessego miał On przyjść, miał spocząć na Nim Duch Pański i miał się stać znakiem zbawienia dla wszystkich narodów.W Tobie, Panie Jezu, ta obietnica cudownie się wypełniła, Ciebie Bóg wywyższył i darował Ci imię ponad wszelkie imię. Dziś jeszcze nie wszystko jest Ci ,Panie, poddane, dlatego gorąco wołamy: Przyjdź, nie zwlekaj! Niech nic nie przeszkodzi Ci nas wyzwolić. Niech nie przeszkodzi Ci nasz grzech i zło popełnione przez wszystkich ludzi. Niech nie przeszkodzą Ci władcy tej ziemi. Niech nie przeszkodzi Ci nasz egoizm. Chcemy pamiętać, że Ty rodzisz się dla nas, przychodzisz do nas nie na tronie majestatu, ale w stajni, ubogi i wzgardzony przez ludzi, pragniesz człowieczego serca jako schronienia dla siebie. Potrzebujemy twojego ratunku w tym świecie pełnym wojen, ubóstwa i niesprawiedliwości. Przyjdź nas wyzwolić z naszych słabości i grzechów, które nas zawstydzają. Przyjdź, Panie Jezu! Ukaż nam swoją chwałę, abyśmy mogli wysławiać Cię na wieki.

Jezu, Jednorodzony Synu Ojca – Maranatha
Jezu, Współistotny Ojcu –
Jezu, radości nasza–
Jezu, Mądrości i Wszechmocy Ojca –
Jezu, pełen mocy i majestatu Ojca –
Jezu, Zbawicielu świata –
Jezu, Odkupicielu nasz –
Jezu, Ratunku nasz –
Jezu, Prawdo nasza –
Jezu Światłości świata –
Jezu, Słońce sprawiedliwości –
Jezu, Wzorze człowieczeństwa –
Jezu, Lilio czystości –
Jezu, Życie wieczne –
Jezu, Słodyczy najsłodsza –
Jezu, Owocu niosący zdrowie –

Jezu, Serce Ojca