Przygotowując się do świętowania

Przed nami święto św. Alfonsa Liguori - założyciela Zgromadzenia Redemptorystów. Był on też bliskim przyjacielem naszej założycielki Marii Celeste Crostarosa oraz ojcem i dobrodziejem pierwszej wspólnoty redemptorystek, która powstała w Scala koło Neapolu w 1731 roku.Świętego Alfonsa możemy  nazwać „gorejącą pochodnią” w osiemnastowiecznym Kościele.

Przygotowujmy się do świętowania przez poprzez Triduum ku jego czci:

- Pierwszy dzień

- Drugi dzień

- Trzeci dzień