Rok Życia Konsekrowanego

W Pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczyna się w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. W naszej Kaplicy Msza św. o godz. 9.00, a o godz. 17.30 adoracja przed Najświętszym Sakramentem w tej intencji.

 

Życie konsekrowane - o. K.  Fryzeł

List Apostolski Papieża Franciszka

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczął się w Kościele ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. Ze względu na podróż Ojca Świętego do Turcji inauguracyjnej Eucharystii w Bazylice Watykańskiej przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz.

Franciszek na ten szczególny dzień wystosował jednak specjalne wideoprzesłanie, wyemitowane podczas wczorajszego czuwania w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Wyraził w nim nadzieję, że rok ten będzie okazją do dowartościowania i rozwijania cennego daru, jakim jest powołanie do życia konsekrowanego. „Postawcie Chrystusa w centrum swojego życia – powiedział Franciszek – ponieważ życie konsekrowane polega w istocie na osobistym przyjęciu Jego samego”. Dodał, że jest to zadanie trudne: trzeba dać się dotknąć dłoniom Jezusa, prowadzić Jego głosowi i wzmacniać Jego łaską. Pomoc do tego można jednak znaleźć w Ewangelii.

„Przyjmijcie ją jako sposób życia i przekładajcie na codzienne gesty naznaczone prostotą i konsekwencją, przezwyciężając w ten sposób pokusę przekształcenia jej w ideologię. Ewangelia zachowa «młodość» waszego życia i misji, czyniąc je aktualnymi i atrakcyjnymi. Niech Ewangelia będzie twardym gruntem, po którym będziecie odważnie postępować. Wyjdźcie ze swych gniazd na peryferie [życia] współczesnych mężczyzn i kobiet! Dlatego też pozwólcie Chrystusowi, by was spotkał. Spotkanie z Nim otworzy was na spotkanie z innymi i zaprowadzi do najbardziej potrzebujących, najuboższych” – powiedział Papież.

Cytując swą adhortację apostolską Evangelii gaudium, Franciszek zachęcał wszystkie osoby konsekrowane, by być „realistami, ale nie tracąc jednak radości, odwagi i pełnego nadziei oddania”.

Rok Życia Konsekrowanego zakończy się 2 lutego 2016 r. Potrwa zatem 14 miesięcy.