Pro Orantibus

W święto Ofiarowania Najświętszej Maryi w świątyni, 21 listopada obchodzony jest dzień Pro Orantibus, poświęcony klauzurowym wspólnotom zakonnym.Wszystkie siostry żyjące w klasztorach klauzurowych, a więc także my - redemptorystki - obchodzą dziś swoje święto i są objęte szczególną modlitwą przez cały Kościół.

Klauzura staje się przestrzenią boskiego wybrania, przestrzenią boskiego szaleństwa. Tutaj słowa: na zawsze, wszystko nabierają właściwego znaczenia.

Bóg wybrał konkretnego człowieka dla Siebie, bez żadnej jego zasługi, aby z miłością udzielać się jemu i przez tę tajemniczą więź osób (Boskiej i ludzkiej) doprowadzać wiele dusz  do zbawienia. Zobacz

W myśleniu religijnym klauzura jest symbolem ukrycia. Tak jak Mojżesz, aby ukryć tajemnicę wydarzenia na Synaju, zasłania twarz, tak klauzura przysłania boskie tajemnice. Podobnie jak zasłona w świątyni w Jerozolimie odgradzała to, co najświętsze od ogólnego dostępu, tak klauzura wyznacza granicę tego, co nieprzekraczalne. Ukrycie nabiera znaczenia mistycznego, jest ukryciem miłujących się osób.

Maria Celeste Crostarosa zamieściła w swoim dzienniku duchowym następujące słowa, które usłyszała od Pana, mówiące o oblubieńczym charakterze ich wzajemnej relacji:

Umiłowana moja, gdybyś wiedziała, jak jestem zazdrosny o twoje serce, z nieporównywalną pilnością zabiegałabyś o czystość (...)Nie jesteś bowiem jeszcze w ojczyźnie, ale na wygnaniu, dlatego powinnaś odznaczać się miłością cierpliwą, taką jak u moich świętych (...) Ja cię kocham miłością doskonałą i właściwie rozporządzam tobą i tym co twoje. Wiedz też, że to Ja rozdzielam łaski i dobrodziejstwa tym wszystkim, którzy cię kochają i czynią ci jakieś dobro. To bowiem, co oni czynią dla ciebie, ja przyjmuję jako dokonane dla Mnie i raduję się, że jest kochany przez innych ten, kogo Ja kocham. Zobacz więc, jak daleko sięga moja miłość do ciebie.