Powołałeś mnie i oto jestem, Panie!

 

 

 

 

25 sierpnia 2013 roku do naszej wspólnoty wstąpiła Magdalena

 

 

 

 

 

Zanim zapukała do drzwi klauzury modliłyśmy się wspólnie...

 

 

 

 

 

 

Magdzie towarzyszyła najbliższa rodzina

 

 

 

 

 

 

 

Nasza Przełożona wita nową postulantkę

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne powitanie z siostrami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda z nami w refektarzu

 

 

 

 


Świadectwo s. Marii - postulantki

 

„Rozważ z jaką radością i miłością Jezus woła cię, byś jak najprędzej wstąpiła do Jego pałacu, którym jest ten oto klasztor. Idź więc z sercem radosnym, a przyjęcie, które ci zgotuje w tym właśnie domu, niech ci będzie zadatkiem owego przyjęcia, jakie ci sprawi w chwili śmierci, przy wejściu do Królestwa Niebieskiego”.

„Każdy pragnący iść za głosem powołania Bożego, powinien nie tylko stanowczo sobie postanowić, że wykona swój zamiar, lecz zrealizować go bezzwłocznie”.

„Caritas Christi urget nos - Miłość Chrystusa przynagla nas” - mówi święty Paweł, zmusza nas, do odwzajemnienia się Jego miłości. Kochajmy Go zatem, ale kochajmy bez  zastrzeżeń.(...) Dlatego, jeszcze raz powtarzam, siostro droga, bądź oddana całkowicie Panu Jezusowi, powtarzaj często te słowa: „O Jezu mój, Ciebie jedynie pragnę, a więcej niczego”. Polecaj się nieustannie Matce Najświętszej i mów: „Królowo moja i Matko moja, o jedno Cię  tylko błagam, daj mi miłość ku Panu Jezusowi! Spraw to pomocą swoją, Królowo, abym odtąd całkowicie oddała się Bogu i niczego Mu nie odmawiała”.

Oto słowa zachęty Świętego Alfonsa de Liguori, doktora Kościoła, założyciela Zgromadzenia Redemptorystów,duchowego przyjaciela sługi Bożej s. M. Celeste Crostarosa, założycielki Zakonu Redemptorystek