Spotkanie oblatek

Po długiej przerwie spowodanej pandemią wznowiłyśmy spotkania dla mieszkających bliżej nas oblatek. Na kilkugodzinnym spotkaniu poruszyłyśmy kwestie związane z synodem i przygotowaniem do niego. Spotkanie było bardzo owocne i twórcze, zakończone modlitwą w intencji synodu. Towarzyszyła nam także nasza bł. Maria Celeste. 5 lat temu, w roku jej beatyfikacji,  cztery pierwsze oblatki złożyły przyrzeczenia.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie