Pocieszyciel i Obrońca

Nasz Zakon Najświętszego Odkupiciela  powstał w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 290 lat temy, dlatego w tym właśnie DNIU świętujemy wraz ze wszystkimi wspólnotami redemptorystek na całym świecie rocznicę naszego powstania.

Duchu Święty, Duchu Paraklecie, pociesz nasze serca. Uczyń nas misjonarzami Twego pocieszenia, parakletami miłosierdzia dla świata. Obrońco nasz, słodki doradco duszy, uczyń nas świadkami dnia dzisiejszego Boga, prorokami jedności Kościoła i ludzkości, apostołami opierającymi się na Twojej łasce, która wszystko stwarza i odnawia. Amen.

HOMILIA Papieża Franciszka