Minęlo 150 lat...

Bulla papieska z 1871 r., zaczynająca się od słów: „Qui Ecclesiae suae”, którą Papież Pius IX, dziś błogosławiony, ogłaszał św. Alfonsa Liguoriego doktorem Kościoła, już w pierwszym zdaniu stwierdza, że to właśnie Chrystus Pan, powodowany własną niezawodną troską o swój Kościół, nieustannie wzbudza mężów wyróżniających się pobożnością i wiedzą, napełnionych duchem przenikliwego zrozumienia, którzy poniekąd jak o.bfity deszcz mają wylewać potoki mądrości, by Oblubienica Pana zachowała swoją nieskalaną formę. (Rozmowa z o. Andrzejem Wodką, redemptorystą).