Odwiedziny

W ostatnim czasie odwiedziły nas nasze siostry Ukrainki ze wspólnoty we Lwowie. Jedna z nich s. Mariczka przyjechała na czas przygotowania i rekolekcji przed  uroczystymi ślubami, które odbędą się 21 września we Lwowie. Siostry przywiozły także do nas nową postulantkę s. Julę, która spędzi tu kilka tygodni. Miłym akcentem naszego radosnego spotkania był koncert fortepianowy Jana Sebastiana Bacha (Koncert Włoski), który w sali wspólnej zagrała s. Maria - przełożona lwowskiej wspólnoty. ZOBACZ.

 

Bracia na rekolekcjach

Nasi bracia redemptoryści przeżywali u nas, w naszym klasztorze rekolekcje przed ślubami wieczystymi, ktore odbędą się 15 sierpnia w Tuchowie. Na tej drodze braciom, Maksymowi, Pawłowi i Darkowi towarzyszyli o. Piotr Chyła i o. Piotr Kożlak. Również dla nas, siostr było to ważne wydarzenie. Mogłyśmy "bardziej z bliska" powierzać Odkupicielowi naszych młodych braci, aby radośnie i odpowiedzialnie oddali się Panu. Za ten czas Bogu niech będą dzięki! ZOBACZ.

 

Św. Alfons do siostr zakonnych

Fragmenty listów św. Alfonsa
„Kochajcie więc Jezusa, kochajcie Maryję, bardzo ich miłujcie; Oni hojnie obdarzają łaskami tych, którzy zdołają ich poznać. Kochajcie i bądźcie wesołe; kto kocha tak dobrego Boga, ten nie ma powodu, aby kiedykolwiek dopuścił smutek do swego serca.

Rozpoczęcie Nowicjatu przez s. Anię

W Święto Przemienienia Pańskiego,  s. Ania - nasza postulantka, po pięciu dniach rekolekcji rozpoczęła formację w Nowicjacie. W tym ważnym czasie prowadzić ją będzie - Mistrzyni Nowicjatu s. Beata. Niech towarzyszy jej nasza gorąca modlitwa, czułość Matki Odkupiciela oraz wstawiennictwo naszej Założycielki, bł. Marii Celeste. ZOBACZ.

Święto Przemienienia Pańskiego

W Święto Przemienienia Pańskiego redemptorystki na całym świecie wspominają dzień pierwszych obłóczyn . Mialo to miejsce 6 sierpnia 1731 rok w Scala. Serdecznie zapraszamy w tym dniu  na Mszę św. o godz. 7.30. Każdego dnia ubierając habit redemptorystka wypowiada słowa zapisane przez blogosławioną Matkę Marię Celeste w  Regułach:

Uroczystość św. Alfonsa

Dzisiaj celebrujemy uroczystość św. Alfonsa Liguori - założyciela Zgromadzenia Redemptorystów. Był on też bliskim przyjacielem naszej założycielki bł.Marii Celeste Crostarosa oraz ojcem i dobrodziejem pierwszej wspólnoty redemptorystek, która powstała w Scala koło Neapolu w 1731 roku.Świętego Alfonsa możemy  nazwać „gorejącą pochodnią” w osiemnastowiecznym Kościele. Zapraszamy na godz. 18.00 na uroczystą Eucharystię poprzedzoną uroczystymi nieszporami o godz. 17.30.

Przygotowując się do świętowania

Przypadająca 1 sierpnia uroczystość  Zalożyciela Zgromadzenia Redemptorystów św. Alfonsa Liguori jest okazją do refleksji nad jego twórczym życiem. Decydujące znaczenie w duchowości św. Afonsa posiada jego radykalna opcja na rzecz najuboższych, poniżonych i opuszczonych z punktu widzenia pastoralnego i ludzkiego.

Miłe spotkanie

W ramach Konferencji Redemptorystów Europy rozpoczął się Miesiąc Odnowy Duchowej.  w  Domu Rekolekcyjnym „Góra Tabor” na Lubaszowej .

Uroczystość Najświętszego Odkupiciela

„Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze” (Ps. 111).      

„Jezu, na krzyżu wymawiasz cudowne słowa, że pragniesz i spalasz się z miłości dla zbawienia dusz przez Ciebie odkupionych. Miłości moja, czymże jest to pragnienie? To Twoja gorąca wola, aby wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby wszyscy się zbawili (bł. M. Celeste). Przeczytaj.

Zapraszamy w niedzielę, 21 lipca, na uroczystą Mszę św. o godz.9.00.

Subskrybuje zawartość