Spotkanie świeckich - listopad

Siostra Maria Celeste Crostarosa - uczy nas medytacji
Serdecznie zapraszamy
na kolejne spotkanie dla świeckich, pragnących zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek - s. Marii Celeste Crostarosa -
24 listopada 2013 - godzina 16.00.

Październik - spotkanie dla świeckich

"Aby moje stworzenia pamiętały o odwiecznej miłości, jaką je umiłowałem, spodobało mi się wybrać...
s. Marię Celeste Crostarosa (pierwsze lata jej życia)

Serdecznie zapraszamy

na kolejne spotkanie dla świeckich, pragnących
 zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek -
s. Marii Celeste Crostarosa - 27 października 2013 - godzina 16.00

Różaniec - przedziwna modlitwa

W miesiącu październiku zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca również w naszej Kaplicy. Jan Paweł II nie pominął nigdy okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od lat młodzieńczych ta modlitwa spełniała w jego życiu ważną rolę. Różaniec towarzyszył mu w chwilach radości i doświadczenia. W dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową tak mówił: „Różaniec to modlitwa, która bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa.

Bogu dziękujcie, ducha nie gaście

W niedzielę 29 września w czasie uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ojciec Sylwester Cabała dziękowałyśmy Bogu za 24 lata  naszej obecności  w Polsce. Było to zarazem rozpoczęcie roku jubileuszowego, który będzie trwał do 29 września 2014, kiedy to przypadnie 25. rocznica naszego przybycia do Ojczyzny. Słowa „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” wybrzmiały w pięknym kazaniu, które wygłosił główny celebrans.

Rozpoczęcie Jubileuszu

Rozpoczęłyśmy nasz jubileusz uroczystą, koncelebrowaną Eucharystią. Z wdzięcznością stanęłyśmy przed ołtarzem, aby wielbić Pana za Jego dzieło, za to, że pozwolił naszej wspólnocie zaistnieć w Polsce, aby tutaj przypominać o miłości Boga i "nie zaniedbać żadnego środka ani żadnej możliwości, by On mógł być kochany".

 

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Zapraszamy

29 września, w najbliższą niedzielę nasza wspólnota będzie świętować 24-tą rocznicę przybycia redemptorystek do Polski. Zapraszamy na uroczytą Mszę św. o godz. 9.00, aby wspólnie z nami dziękować za to dzieło Boże.

Rekolekcje powołaniowe

Szukasz swego miejsca w życiu, masz wielkie pragnienia, tęsknisz za modlitwą, za spotkaniem z Bogiem żywym?
"Przyjdź i zobacz" - mówi Jezus w Ewangelii, a dzisiaj mówi także do Ciebie. Zapraszamy Cię na rekolekcje: na czas refleksji, wyciszenia, adoracji...

Zaproszenie

Kolejne spotkanie świeckich

"Aby moje stworzenia pamiętały o odwiecznej miłości, jaką je umiłowałem, spodobało mi się wybrać..."

29 września o godzinie 16.00 serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla świeckich, pragnących zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek - s. Marii Celeste Crostarosa.

Narodziny dla nieba Matki Marii Celeste

W Święto Podwyższenia Krzyża, 14 września 1755 roku zmarła czcigodna Sługa Boża Matka Maria Celeste Crostarosa, nasza Założycielka.

O godz. 7. 30 będzie celebrowana uroczysta Msza św w naszej Kaplicy. Módlmy się o jej rychłą beatyfikację.

Przed kolejną rocznicą

14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża, obchodzimy 258-ą rocznicę śmierci czcigodnej Sługi Bożej Matki Marii Celeste.

Przygotujmy się do świętowania jej narodzin dla nieba poprzez nowennę. Powierzajmy naszej Załozycielce troski i problemy, z którymi boryka się dzisiejszy świat, zwłaszcza sprawę pokoju w Syrii. A dla nas prośmy o głęboką więż Bogiem, abyśmy mogli pocieszać innych tą pociechą, której doznajemy od Niego

Subskrybuje zawartość